Erbjudande fastihetsägare

Fiberanpassat Tv-utbud, Start, Lagom & Stor

2016-10-25

Svenska Stadsnät Transit anpassar sitt TV-utbud inför nedsläckningen av Kabel-TV nätet.

Vi inleder detta arbete i och med de nya TV-utbuden. Vi har sänt ut fiberkampanjerbjudanden till delar av våra Kabel-TV områden där dessa kunder kommer att få besök av våra fiberrådgivare.

Kabel-TV nätet kommer att successivt släckas ned och innan det är aktuellt för just ert område kommer ni få ett brev med mer information.

TV utbuds anpassning har inletts genom att de analoga kanalerna togs bort för att skapa utrymme för mer digitalt innehåll.

Våra nya TV paket Start, Lagom och Stor kommer ni att kunna se under november och december tills ni har fått de beställda utrustningarna för era TV apparater. Vi ber er att ni säkerställer att ni har rätt utrustning , programkort och Ca modul alternativt digitalbox.

BESTÄLLNING GÖRS PÅ HEMSIDAN!

Ni betalar för det utbud som ni har idag året ut och från januari 2017 betalar ni för det nya utbudet som ni beställt.

Nu fortsätter omläggningen genom följande aktiviteter:

Gäller både villor och Samfälligheter/BRF med individuella avtal
- Svenska Stadsnät Transits nya anpassade TV-utbud läggs ut successivt med start vecka 43.
- Tillgängliga paket Start, Lagom och Stor kommer att sändas ut under perioden november och december. Inga kort behövs för att kunna se dessa kanaler under denna period.
- Säkerställ att man har rätt utrustning hemma, kort och modul alternativt box.
- Välj utbud efter tycke och smak före den 1 januari så att det inte blir svart i rutan.
- Man behöver inte ha programkort för tv paketet Start.

Gäller Samfälligheter/BRF med kollektiva avtal
- Styrelsen kommer att säkerställa att rätt utbud erhållas kollektivt efter den 31 december.
- Styrelsen kommer att informera om vad som kommer att ingå inom ramen för det kollektiva avtalet.
- Svenska Stadsnät Transits nya anpassade TV-utbud läggs ut successivt med start vecka 43.
- Tillgängliga paket Start, Lagom och Stor kommer att sändas ut under perioden november och december. Inga kort behövs för att kunna se dessa kanaler under denna period.
- Man behöver inte ha programkort för TV-paket Start.