Erbjudande fastihetsägare

Telia förvärvar Transit Bredband AB

2015-01-07

Telia förvärvar Transit Bredband AB vars verksamhet är inriktad på att sälja fiberkapacitet till hushåll, företag och fastighetsägare i Danderyd, Täby och Vallentuna.

Förvärvet sker genom att TeliaSonera AB förvärvar samtliga aktier i Transit Bredband. Köpeskillingen är inte offentlig. Den dagliga verksamheten kommer att ske från Svenska Stadsnät AB ett eget bolag inom TeliaSonera-koncernen.

Transit Bredbands försäljning uppgick för helåret 2014 till 32 miljoner kronor. Företaget har 11 anställda och kommer även fortsättningsvis att vara ett eget bolag med fokus på lokal verksamhet.

Transit AB har i nära dialog med kunder och övriga intressenter skapat sig en stark position på marknaden. TeliaSonera satsar totalt nio miljarder kronor på utbyggnaden av supersnabbt fiberbredband i Sverige och förvärvet är en del av arbetet med att ge Sverige en digital infrastruktur i världsklass, säger Anders Tillander, chef på Telia Operator.

Det krävs stora investeringar för att driva och utveckla fibernät. Med TeliaSonera och dess bolag Svenska Stadsnät AB som ny ägare får vi vad som krävs för att kunna säkra en bred framtida utbyggnad - finansiella resurser, expertis och ett lokalt engagemang. Svenska Stadsnät AB har lång erfarenhet av att äga och drivna öppna stadsnät. De är duktiga på lokal förankring och kommer att ta vara på och utveckla de relationer som vi byggt upp, säger Jonas Moberg, VD på Transit Bredband.

Telias tjänster hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vi investerar mer än någon annan i ny infrastruktur och nya tjänster. Nu bygger vi det nya digitala Sverige och storsatsar 15 miljarder kronor i utbyggnad av den mobila och fasta infrastrukturen i hela landet. Telia var t.ex. först i världen med att lansera mobilnätet 4G, som närmast kan likna en motorväg för mobilsurf. Samtidigt bygger vi ut det supersnabba fibernätet i kommuner runt om i landet för att möta behovet av alltmer dataintensiva tjänster i hemmet, på jobbet och i övriga samhället. Läs mer på www.telia.se. Telia ingår i TeliaSonera-koncernen med verksamhet i Norden, Baltikum, Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. Läs mer på www.teliasonera.com.