Erbjudande fastihetsägare

Från Hornet och Utsikten till Bonnier och familjen Olsson

I dag arbetar vi exklusivt i Storstockholm med omnejd, inom både den offentliga och den privata sektorn. Gemensamt för våra kunder är strävan efter marknadens bästa teknik och service.

På kundlistan hittar du bland annat:
Bonnier Gaming, Täby kommun och Danderyds kommun; samfälligheterna Lantmannen,
Byalaget och Torpängsvägen; bostadsrättsföreingarna Hornet, Utsikten och Sjöflygplanet.