Erbjudande fastihetsägare

Vanliga frågor och svar: Fakturor

Hur ofta fakturerar ni?
Månadsvis

Hur slipper jag faktureringsavgiften?
Genom att betala fakturan via autogiro eller e-faktura

Kan mitt företag stå som faktureringsmottagare?
Ja, "annan fakturamottagare" kan anges på avtalet.

Kan jag betala mina fakturor via autogiro?
Ja, autogiroblankett finns här att ladda ner

Kan jag betala mina fakturor via e-faktura?
Ja, sök upp Svenska Stadsnät AB hos din internetbank.

Kan jag välja om jag vill betala via plus- eller bankgiro?
Vi har både bank- och plusgirokonto, men våra fakturor skickas ut med färdigtryckta bankgiroblanketter. Vill du betala via plusgiro får du själv fylla i en plusgiroblankett.

Vad har ni för bank- och plusgironummer?
Bankgiro: 5497-2575
Plusgiro: 498 23 83-4

Vad har Svenska Stadsnät AB för organisationsnummer?
Vårt organisationsnummer är 556577-9195.

Hur lång är uppsägningstiden?
Avtalsperiod enligt våra allmänna villkor (§ 5.14): Om inte annat överenskommits mellan Transit och Abonnenten löper abonnemangsavtalet kvartalsvis. I det fall abonnenten inte säger upp avtalet senast en (1) hel kalendermånad innan avtalsperiodens slut förlängs abonnemanget automatiskt med ytterligare ett helt kvartal.
Exempel: abonnemang som sägs upp senast 28 feb 2014 upphör tidigast 31 mars 2014.
Uppsägning ska ske skriftligen till oss via mejl : kundtjanst.transit@svenskastadsnat.se 

Kan jag överlåta mitt abonnemang om jag flyttar?
Ja, kontakta vår kundtjänst för att erhålla en överlåtelseblankett.

Får jag tillbaka installationskostnaden när jag säger upp mitt abonnemang?
Nej, anslutningskostnaden har du betalt för att installera din fastighet till SSAB-s nät. Det är en kostnad för utfört arbete och material, inte en deposition.

Vad ska jag göra om jag inte fått min faktura?
Kontakta kundtjänst så skickar vi en kopia på originalfakturan.

Debiteras servicebesök?
Om en tekniker skickas till kund och det konstateras att problemet ligger i kunds egen utrustning (allt från tomtgräns och inåt är kunds egendom) – såsom tv, kablar, anslutningar och dylikt – debiteras en serviceavgift à 1295 kronor per påbörjad timme (resa ingår), sedan tillkommer eventuella materialkostnader. Konstateras det vid felsökning att felet finns i SSAB´s nät debiteras kunden naturligtvis ingen kostnad.

Har jag rätt till kompensation vid avbrott?
§ 5.7: Avbryts hela eller delar av Programutbudet under minst fyrtioåtta (48) efter varandra följande timmar har Abonnenten rätt till skäligt avdrag på abonnemangsavgiften. Reducerad abonnemangsavgift skall därvid beräknas fr.o.m. den tidpunkt Abonnenten gjort en felanmälan till Transit t.o.m. den tidpunkt Programutbudet åter är tillgängligt för Abonnenten. Härutöver utgår ingen ytterligare ersättning för avbrott. Avdrag medges dock endast för driftsavbrott i Kabel-nätet som inte kan hänföras till tv-mottagare eller annan utrustning tillhörande Abonnenten eller som inte orsakats genom Abonnentens åverkan eller fel i handhavandet av Kabelnätet eller som inte uppstått av en händelse som inträffat utanför Transits kontroll.
§ 5.8: Ersättning för sändningsavbrott under viss betalningsperiod utgår på så sätt att prisavdrag sker på närmast kommande faktura för nästa gällande betalningsperiod. Abonnenten har dock inte rätt till ersättning enligt punkt 5.5 ovan i den mån Abonnenten erhållit ersättning genom skadestånd.

För mer information, se Allmänna villkor abonnemang.

Jag har fått en kopia på kreditupplysning från Svenska Stadsnät Transit, varför?
Svenska Stadsnät Transit gör alltid en kreditupplysning på alla nya kunder. Om du tidigare varit kund, avslutat och vill ansluta igen, betraktas du som ny kund. Svenska Stadsnät Transit ekonomiavdelning gör en bedömning på varje enskild kund efter utförd upplysning, beslutet kan inte överklagas.


Felanmälan och Kundtjänst:


Telefon: 08-446 49 70
Vardagar 08:00–22:00
Helgdagar 10:00–20:00Fakturasupport:

Telefon: 08-446 49 70, knappval 4
Mån–fre: 10-12 samt 13-15
Helgdagar stängt


Besök oss på plats:

Nytorpsvägen 12, 183 71 Täby
Se karta här >>

Kontorets öppettider
Måndag och Fredag 10:00–12:00
Övriga dagar och helgdagar stängt