Erbjudande fastihetsägare

Anslut fastigheten!

Något fantastiskt är påbörjat för din fastighet

I dag är bredband så mycket mer än tillgång till nätet. I en god anslutning ryms även din kabel-tv, ip-telefoni och eventuella larm, hemsjukvård, övervakning och andra tjänster som gör livet både enklare och tryggare.

Stokab är Stockholms kommuns officiella stadsnätsföretag. Just nu pågår deras utbyggnad av det öppna fibernätet i staden, vilket ger fastighetsägare och bostadsrättsföreningar tillgång till ett framtidssäkrat fibernät med extremt hög kapacitet. I slutet av 2012 beräknas 400 000 hushåll, drygt 90 procent av stockholmshushållen, vara grundanslutna till fibernätet.

Men! Om Stokab dragit fiberoptik fram till din fastighet, var det bara första steget mot en användbar anslutning. Arbetet måste slutföras av en extern leverantör innan alla i fastigheten kan njuta av världens modernaste teknik för bredband, tv och telefoni. Och det är där vi kommer in, som erfaren partner till just Stokab.

Över tjugo års arbete med att ansluta fastigheter i Stockholm, har förberett oss för att kunna hjälpa dig att hitta den snabbaste och kostnadseffektivaste vägen till fiberoptik. Men hur den vägen ser ut beror helt på fastighetens förutsättningar och dina önskemål, så låt oss börja med ett möte.
Kostnadsfri behovsanalys, ring 020-10 00 95.

Så, hur går det egentligen till att ansluta en fastighet eller förening?

Vi hjälper till genom hela processen, från behovsanalys till installation och leverans av underhållning. Genom anslutningen erbjuder vi förutom internet också analog och digital tv, radio samt ip-telefoni. Vårt arbete med installationen tar drygt en månad från beställning till dess fastigheten är uppkopplad.

Så här ser processen ut när vi ansluter en bostadsrättsförening:

Kostnadsfri besiktning
och behovsanalys

Innan vi uppskattar vad ni behöver, vill vi ses ansikte mot ansikte, gå igenom fastigheten och prata möjligheter. Vårt förslag på lösning, med tillhörande kalkyl, baseras på era förutsättningar och önskemål.

Informationsmöte
Föreningsstämma eller informell samling på innergården? Chansen att svara på medlemmarnas frågor redan i det här läget – innan det är dags att ansluta bostäderna – är en väsentlig del av vårt uppdrag.

Installation
Våra installatörer arbetar snabbt och metodiskt, måna om att inte föra oväsen och med minimal åverkan på fastigheten. Omtanke läggs också på att allt återställs till ursprungsskick efter arbetet i de privata hemmen.

Service och
teknisk support
När vi slår på ert nät aktiveras det valda basutbudet för alla medlemmar i alla jack, redo att nyttjas direkt. De enskilda medlemmarna kan själva beställa utökade tjänster. Som leverantör står vi alltid till tjänst med service och teknisk support, såväl till föreningen som hushållen.

Avtal som främjar grannsämjan

När vi anslutit bostadsrättsföreningen har medlemmar som minst tillgång till vårt basutbud – i alla jack, utan behov av extra digitalboxar! Föreningen kan självklart utöka basutbudet, men också överlåta till varje medlem att bestämma sitt innehåll individuellt.

Avtalsmodellerna varierar efter vad som passar varje förening bäst. Det populäraste är att erbjuda ett grundpaket för Triple Play, som läggs på hyran, och att hushållen själva kompletterar efter tycke och smak.
Läs mer om Triple Play här.

Kontakta oss

När du kontaktar oss för att stämma av vad som är möjligt för dig, får du en personlig kontaktperson. Hen följer med dig genom hela processen – från behovsanalysen vidare till installationen och slutligen som en extra kontakt att prata med vid sidan av kundtjänsten och vår tekniska support.

Ring, vi är tillgängliga under normala arbetstider!


Tel 020-10 00 95

info@svenskastadsnat.se